Plan lekcji klas VII-VIII

  Od 01.09.2021 r. Gerwatowska Jasielska Targosz Osińska J.Cudziło Wojda
  PON VII A VII B VII C VIII A VIII B VIII C
1. 8.00 - 8.45 23 JH Ś REL 21 PL 7 INF 25 M 26 F
2. 8.55 - 9.40 23 JP 11 M 21 MUZ 22 F 2 B 26 H
3. 9.50 - 10.35 Ś MUZ 11 JP 21 M 26 H 22 F 6 GW
4. 10.45 - 11.30 14 PL 24 JA 21 JA 25 JP 26 H 22 JP
5. 11.40 - 12.25 23 JA 24 PL 21 JH 2 B 25 JP 22 G
6. 12.40 - 13.25 2 B 24 MUZ 21 F 22 JH 25 G 7 INF
7. 13.40 - 14.25 1 H 2 B 21 REL 22 G 7 INF 25 REL
8. 14.35 -15.20       21 ZW JP 25 REL / 21 ZW JP 21 ZW JP
               
  WTOREK VII A VII B VII C VIII A VIII B VIII C
1. 8.00 - 8.45 22 M 25 JA 2 B 7 GW 21 M 1 M
2. 8.55 - 9.40 22 JP 25 JP 21 JH 7 M 23 CH 26 WOS
3. 9.50 - 10.35 22 CH ST JH 21 M 23 JA gr. I / 7 JA gr. II / 25 JA gr. III 23 JA gr. I / 7 JA gr. II / 25 JA gr. III 23 JA gr. I / 7 JA gr. II / 25 JA gr. III
4. 10.45 - 11.30 22 H 25 M 21 JA 7 JP 4 EDB 1 JP
5. 11.40 - 12.25 AULA WF chł. AULA WF chł. 21 JP 22 CH 25 JP 2 B
6. 12.40 - 13.25 AULA WF chł. AULA WF chł. 21 CH 22 EDB 26 WOS 25 JH
7. 13.40 - 14.25     AULA WF chł. AULA WF chł. 21 JH 25 EDB
8. 14.35 -15.20     AULA WF chł. AULA WF chł. 21 GW  
               
  ŚRODA VII A VII B VII C VIII A VIII B VIII C
1. 8.00 - 8.45 7 INF 23 M 2 GW   25 F 6 JP
2. 8.55 - 9.40 23 M 2 B 21 JA 22 JH 25 JP 6 F
3. 9.50 - 10.35 7 JA 22 F 2 B 26 JA gr. I / 21 JA gr. II / 25 JA gr. III 26 JA gr. I / 21 JA gr. II / 25 JA gr. III 26 JA gr. I / 21 JA gr. II / 25 JA gr. III
4. 10.45 - 11.30 25 F 22 JP 21 JP Ś REL 7 CH 26 H
5. 11.40 - 12.25 26 CH 22 G 7 INF 23 JP AULA WF dz. AULA WF dz.
6. 12.40 - 13.25 16 G 22 REL 21 F 23 JP AULA WF dz. AULA WF dz.
7. 13.40 - 14.25 AULA WF dz. AULA WF dz. 21 G 26 WOS    
8. 14.35 -15.20 AULA WF dz. / 21 ZW JP AULA WF dz. / 21 ZW JP 21 ZW JP 2 CH    
               
               
  CZWARTEK VII A VII B VII C VIII A VIII B VIII C
1. 8.00 - 8.45 2 JA 6 JP 21 JP 22 M 26 WOS 25 JH
2. 8.55 - 9.40 2 M 24 F 21 G 22 M 25 JH 26 WOS
3. 9.50 - 10.35 2 B 24 JH 21 M 22 F 26 H 25 M
4. 10.45 - 11.30 Ś REL 5 M 21 CH 26 WOS 22 JP 24 M
5. 11.40 - 12.25 23 F 2 CH 21 H 22 JP 4 M 25 JP
6. 12.40 - 13.25 21 P 5 H AULA WF dz. AULA WF dz. 22 REL 25 CH
7. 13.40 - 14.25 21 JH 5 GW AULA WF dz. AULA WF dz. 22 M 25 REL
8. 14.35 -15.20 22 ZW M 22 ZW M 22 ZW M      
               
               
  PIĄTEK VII A VII B VII C VIII A VIII B VIII C
1. 8.00 - 8.45 22 GW 7 INF 21 M   26 JP 5 WDŻ
2. 8.55 - 9.40 22 M 11 JA 21 H 7 WDŻ 26 M 25 JP
3. 9.50 - 10.35 21 JA 11 CH Ś REL 25 JA gr. I / 22 JA gr. II / 26 JA gr. III 25 JA gr. I / 22 JA gr. II / 26 JA gr. III 25 JA gr. I / 22 JA gr. II / 26 JA gr. III
4. 10.45 - 11.30 Ś REL 6 JP 21 JP 25 JA gr. I / 22 JA gr. II / 26 JA gr. III 25 JA gr. I / 22 JA gr. II / 26 JA gr. III 25 JA gr. I / 22 JA gr. II / 26 JA gr. III
5. 11.40 - 12.25 1 G 22 H 21 JP 7 REL AULA WF chł. 25 CH
6. 12.40 - 13.25 21 JP 1 G   26 H AULA WF chł. 25 M
7. 13.40 - 14.25 21 JP 1 WDŻ   25 M   AULA WF chł.
8. 14.35 -15.20       25 ZW - M   Aula WF chł. / 25 ZW - M