O nas

Szkolna13 to adres pod którym mają swoja siedzibę szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie,
  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie,

Jako pierwsze powstało w czerwcu 1997 r. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w obiekcie przy ulicy Bohaterów Warszawy 3, a klasa pierwsza liczyła 17 uczniów. Szybko okazało się, że nasze starania są docenianie przez mieszkańców Goleniowa - klasy stawały się coraz liczniejsze. Rosnąca popularność szkoły zachęciła nas do przeprowadzki do nowego, większego budynku przy ulicy Szkolnej 13. Wystarczająca ilość miejsca pozwoliła nam otworzyć Policealną Szkołę Biznesu, liceum dla dorosłych a  w 2003 roku Gimnazjum Nr 3.

Kluczowym dla szkół Szkolnej 13 okazał się rok 2006. Obserwując sieć szkół w Goleniowie doszliśmy do wniosku, że mieszkańcy naszego miasta potrzebują jeszcze jednej szkoły podstawowej, która odciążyłaby istniejące oraz zaspokoiłaby coraz wyższe wymagania rodziców w stosunku do jakości bazy szkoły. Podjedliśmy decyzję o budowie całkowicie nowego budynku na terenie przylegającym do istniejącej szkoły. Naszym zamiarem była budowa budynku na miarę XXI wieku, w pełni przystosowanego do celów edukacyjnych, spełniającego wszystkie nowe standardy budowlane, które nie obowiązują szkół mających siedzibę w starych budynkach. Naszym priorytetem było szeroko pojęte bezpieczeństwo i dostępność szkoły, w związku z czym zamontowaliśmy pełen monitoring szkoły, wybudowaliśmy rampy podjazdowe oraz zainstalowaliśmy windę  dla niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o rozwój sportowy dzieci - w nowej szkole znajduje się także aula do zajęć wf.  Udało nam się wybudować i oddać szkołę w ciągu 4 miesięcy. Już 1 września 2006 r. w Szkole Podstawowej Nr 7 rozpoczęło naukę 126 uczniów! Obecnie jest to najnowsza i najbardziej nowoczesna szkoła w województwie zachodniopomorskim.
Z dniem 1 lutego 2010 r. otworzyliśmy Policealną Szkołę Administracji Publicznej w Goleniowie, kształcącą w zawodach: Technik administracji i Technik informatyk. Od 1 września 2010 r. w budynku funkcjonują nowe - Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie oraz Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, w miejsce wygaszonych SP7 i G3. 

Szkoła jednak to nie tylko baza lecz przede wszystkim ludzie. We wszystkich czterech szkołach pracuje kadra, której  kwalifikacje mogliśmy sprawdzić podczas egzaminów zewnętrznych: gimnazjalnego oraz maturalnego. W obu przypadkach wyniki uzyskiwane w naszych szkołach są znacznie wyższe od średnich wyników województwa zachodniopomorskiego. Kadra Szkoły Podstawowej Nr 8, Gimnazjum Nr 4 oraz Prywatnego Liceum Ogolnokształcącego to zespół młodych, ambitnych nauczycieli, których dotychczasowa praca cieszy się uznaniem rodziców. Mamy nadzieję, że warunki, jakie panują w szkole: zajęcia w systemie jednozmianowym, nauka dodatkowego języka hiszpańskiego oraz gry w szachy, klasy liczące maksymalnie 22 osoby, możliwość uczestniczenia w licznych zajęciach pozalekcyjnych w tym możliwość wyboru fakultatywnych zajęć wychowania fizycznego, opieka nad dziećmi po zajęciach w ramach świetlicy, możliwość wykupu ciepłych posiłków, szafki dla najmłodszych dzieci do przechowywania podręczników i zeszytów, tablice interaktywne, pracownie komputerowe, własny bus - zapewnią dzieciom harmonijny rozwój a szkoła będzie mogła w przyszłości poszczycić się nie tylko nowoczesnym budynkiem, ale także wynikami znacznie odbiegającymi od średniej.

Zwracamy szczególną uwagę na kontakt z rodzicami. Co miesiąc oprócz wywiadówek rodzice uczestniczą w licznych imprezach integracyjnych, a w ramach Rady Rodziców konsultujemy kierunki dalszego rozwoju szkoły.