8. ZABURZENIEAFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE

INFORMATOR

 o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz o pomocy medycznej dostępnej w województwie zachodniopomorskim

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Współpracy Społecznej

 

opracowanie merytoryczne

lek.med. Joanna Adamiak

 

 

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe

 

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe (ChAD, choroba afektywna dwubiegunowa) to choroba przewlekła i nawracająca, którą należy leczyć przez całe życie. Charakteryzuje się występowaniem określonych okresów:

 • tzw. górka (mania)
 • nadmiernie podwyższony nastrój i wzmożony napęd psychoruchowy,
 • nadmiar energii,
 • gadatliwość,
 • zaburzenia pamięci, koncentracji uwagi,
 • impulsywne, nieprzemyślane podejmowanie decyzji,
 • uczucie euforii,
 • mała potrzeba snu,
 • zwiększona aktywność seksualna,
 • prowokacyjne, narzucające się zachowania,
 • łatwość wydawania pieniędzy ponad miarę,
 • zadłużanie się,
 • skłonność do hazardu,
 • nadużywanie substancji psychoaktywnych, alkoholu, podwyższona samoocena;
 • tzw. dołek (depresja)
 • stan obniżonego nastroju i zmniejszonego napędu psychoruchowego,
 • brak energii,
 • obniżony nastrój,
 • brak możliwości odczuwania przyjemności,
 • smutek, przygnębienie,
 • zaburzenia pamięci, koncentracji uwagi,
 • zaburzenia snu (trudności w zasypianiu, wybudzanie się, zbyt krótki lub zbyt długi sen),
 • zaburzenia apetytu,
 • myśli o śmierci, myśli samobójcze.

 

Choroba afektywna dwubiegunowa rozpoczyna się najczęściej między 20. a 35. rokiem życia, często od epizodu depresyjnego, przez co może być niewłaściwie leczona.

W przebiegu choroby możemy obserwować depresje, hipomanie, manie czy epizody mieszane.

Podstawowym leczeniem jest stosowanie tzw. stabilizatorów nastroju. Ważne, aby nie przerywać leczenia i stosować się do zaleceń lekarskich, jak również współpracować z lekarzem prowadzącym poprzez komunikowanie o swoich potrzebach, problemach, wątpliwościach, działaniach ubocznych leków. Oparta na zaufaniu współpraca z lekarzem jest kluczem do sukcesu i utrzymania choroby w ryzach.

Z ChAD można normalnie żyć, założyć rodzinę, pracować, rozwijać się i czerpać radość z codzienności.

Podobnie, jak w przypadku schizofrenii, w leczeniu ChAD pomocne będą:

 • regularne leczenie, które ma znaczenie wiodące,
 • higieniczny tryb życia,
 • ustabilizowany rytm snu i czuwania,
 • unormowany czas pracy, z wyłączeniem pracy zmianowej lub nocnej,
 • racjonalne odżywianie,
 • odpowiednia porcja ruchu dobrana według upodobań (spacery, jazda rowerem, nordic walking),
 • pamiętanie o własnym rozwoju i przyjemnościach.