Harmonogram zajęć z wf-u

 

Plan obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów klas siódmych, ósmych i licealnych w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Poniedziałki

Wtorki

Czwartki

Soboty

16:00 – 17:30, hala sportowa ZS nr 1 przy ul. Niepodległości – Siatkówka dla SP i PLO (p. Aldona Pocętek – Drozd i p. Aleksandra Winogrodzka)

15:30 – 17:00, aula – Tenis stołowy dla PLO (p. Aleksandra Winogrodzka)

16:10 – 17:40, aula – Tenis stołowy dla SP (p. Aleksandra Winogrodzka)

AFT według poniższego harmonogramu

15:45 – 17:15, aula – Taniec nowoczesny dla SP i PLO (p. Karolina Pilarska)

 

 

 

 

 

PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Z AKTYWNYCH FORM TURYSTYKI

 

II semestr

Rok Szkolny 2023/2024

 

 

Cele i zadania:

 • poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych Goleniowa i jego okolic
 • rozbudzanie potrzeby spędzania "wolnego czasu" w formie turystyki i zajęć
  w terenie
 • hartowanie organizmu w różnych warunkach pogodowych
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego
 • docenianie i poznanie turystycznych właściwości regionu, wdrażanie do zachowań ekologicznych
 • integracja grupy poprzez realizację wspólnych zainteresowań
 • współpraca w grupie w zakresie odpowiedzialności za zdrowie i życie wszystkich uczestników zajęć
 • nabywanie umiejętności bycia kulturalnym turystą

 

Harmonogram i tematyka zajęć:

 

24.02.2024 r.

Historycznym szlakiem Goleniowa

 • Zwiedzanie Ośrodka Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej

"Żółtego Domku".

 • Wyjście na goleniowskie lodowisko: gry i zabawy na lodzie.

 

23.03.2024 r.

Wyjazd do Stargardu

 • Zwiedzanie Muzeum Archeologiczno-Historycznego
 • Zwiedzanie Stargardzkiego Centrum Nauki FILARY.

 

20.04.2024 r.

Wyjazd do Ińska

 • Rajd pieszy nad Jeziorem Ińsko (Ścieżka edukacyjno-dydaktyczna, Promenada)
 • Zwiedzanie Wieży Widokowej.
 • Ognisko.

 

18.05.2024 r.

Wyjazd do Dziwnowa

 • Zwiedzanie Morskiego Centrum Nauki w Dziwnowie.
 • Marsz Nordic Walking z Dziwnowa do Dziwnówka.

 

08.06.2024 r.

Historycznym szlakiem Goleniowa.

 • Rajd pieszy po okolicach Goleniowa.
 • Wycieczka piesza według planu przygotowanego przez uczniów we współpracy z nauczycielem.

 

 

UWAGA! Plan może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych.

 

Sposób realizacji zajęć:

Uczniowie realizują godziny lekcyjne fakultetu w postaci zajęć blokowych (zajęcia raz w miesiącu – w sobotę!).

Uwaga: Koszty udziału w imprezach wyjazdowych, biletów wstępu w miejsca publiczne, opłaty autokaru, opłaty za usługi przewodnika czy wynajęcie sprzętu itp. spoczywają na uczestnikach zajęć.

 

Warunki zaliczenia fakultetu, kryteria ocen:

Ocena z zajęć fakultatywnych łączy frekwencję, aktywność oraz umiejętność wykorzystania wiedzy w działaniu.

 

Opracowanie:

Nauczyciele wychowania fizycznego