Plan lekcji cz.3

  od 1.02.2021                          
PON Pocętek - Drozd Winogrodzka Minda Gębicka ks. Mieczysław Dusza ks. Maciej Onaszkiewicz s. Monika Kwapień Sobańska Owczarek Nawrocka Szymczak Kamińska Sadzik Szałapski
1.   VII b/ VIII ab         III II a II b III a III b I    
2. IV b VII b/ VIII ab       I a   V b II b III a III b      
3. V b V a       IV b II c II a   III a III b I    
4. V b V a       VI a II b II a II b   III b I    
5. VI b VI a       II a II d   II b III a III b      
6. VI b VI a VIII a   VII a III b       III a III ZKK      
7. II ab   I a   VII c VI b                
8. II c/ III       VIII a                  
                             
WT     Minda           Owczarek       Sadzik  
1.   I a / Iiab     VIII b II b   V a   III a III b I    
2. IV b IV a     VII b V a   II a II b   III b I    
3. IV b IV a     I a V b   II a II b III a III b I    
4. VI b VI c     II a IV a   II a II b III a        
5. VI b VI c       III a   V b     II a      
6. VII ab   V b         II a     III a      
7. VII ab                   II ZKK      
8. I a/II d                          
  4x tenis                          
ŚR Pocętek - Drozd Winogrodzka Minda Gębicka ks. Mieczysław ks. Maciej s. Monika Sobańska Owczarek Nawrocka Szymczak Kamińska Sadzik Szałapski
1.     II b     IV b   II a   III a   I    
2.         VI c III b   II a II b III a   I    
3.         VII c VI a     II b III a III b      
4. IV b IV a     VIII a VI b   II a II b   III b I    
5. IV b IV a     VII a       II b III a III b I    
6. V b VI a             II b IV a I      
7. V b VI a                 I ZKK      
8.   II cd / III II a 2 x Taniec                    
9.                            
                             
CZW     Minda           Owczarek       Sadzik  
1.   VI c       IV a   II a II b III a III b I    
2.   VI c VIII b     V a   II a II b III a   I    
3.   V a       III a   II a II b IV b III b I    
4.   V a       V b   II a II b III a III b I    
5.   VII ac               III a III b I    
6.   VII ac           II a   IV a III b      
7.   4 x tenis           II a            
8.     VIII a                      
9.                            
                             
PT Pocętek - Drozd Winogrodzka Minda Gębicka ks. Mieczysław ks. Maciej s. Monika Sobańska Owczarek Nawrocka Szymczak Kamińska Sadzik Szałapski
1.     VII c   II a     II a II b   III b   II b  
2.         VIII b   II d II a II b III a III b I III  
3.         I a     II a II b III a III b I II a  
4.     I LO   VI c   II c II a   III a III b I    
5. VIII a       VII b   III V b II b III a III b      
6. VIII a   IV a       II b     IV b   I    
7. VII c / VIII b   VII a                 I    
8. VII c / VIII b