Logopeda

                                           LOGOPEDA                                       

      Jolanta Olobry

jolobry@szkolna13.pl

 

Godziny pracy

Poniedziałek:  11:00 – 17.00

Wtorek: 15:15 – 17.15

Środa: 11:00 – 17.00

Czwartek: 11:00 – 17.00

Główne zadania terapii logopedycznej:

 • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 • Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
 • Usprawnianie techniki czytania i pisania.
 • Wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej.

Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy?

 • Dziecko słabo komunikuje się z otoczeniem, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z rozmówcą.
 • Podczas artykulacji głosek

[ s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź, t, d, n]dziecko wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. Jest to wada, z której się nie wyrasta. Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala.

 • Dziecko nawykowo mówi przez nos, nieprawidłowo oddycha przez usta.
 • Dostrzegamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka.
 • Istnieje wątpliwość, czy dziecko dobrze słyszy.
 • Po ukończeniu 4 roku życia dziecko:
 •  

- zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. d na t ( dach = tach ), w na f ( woda = fota), g na k (gęś = kęś ), b na p ( buda = puta ).

 • Myli głoski dźwiękopodobne, np. c na s ( sok = cok), sz – cz i inne.
 • Dziecko zniekształca głoski, zastępuje innymi nieznanymi w języku polskim.
 • U dziecka nasila się problem rozwojowej niepłynności mówienia( zacinanie, powtarzanie głosek, sylab, problemy w rozpoczęciu mowy).
 • Dziecko ma problemy z budowaniem wypowiedzi, mówi niegramatycznie, zniekształca strukturę wyrazu.

   Drodzy Rodzice !

   Bądźcie cierpliwi, dostrzegajcie nawet najmniejszy sukces dziecka i cieszcie się razem z nim. Pozytywne motywowanie wzmacnia terapię. Dziecko staje się pewniejsze i nabiera wiary we własne możliwości. Czytajcie dziecku wierszyki, rymowanki i wspólnie je powtarzajcie.

   Należy zaznaczyć, że terapia logopedyczna przynosi rezultaty, gdy rodzice ściśle współpracują z logopedą i wykonują ćwiczenia wspólnie z dzieckiem               w domu.

   Serdecznie zapraszam, gdy:

 • Potrzebujecie Państwo dodatkowych wskazówek/instruktażu do pracyz dzieckiem w domu.
 • Chcecie Państwo uzyskać informację o postępach w terapii.
 • Rozwój mowy dziecka budzi Państwa zaniepokojenie.

 

Pakiet eduSensus LOGOPEDIA PRO

W naszej szkole gabinet logopedyczny znajduje się na pierwszym piętrze. Wyposażony jest w liczne pomoce dydaktyczne, lustro do ćwiczeń logopedycznych. Uczniowie korzystający z terapii spotykają się tu z miłą atmosferą, poczuciem bezpieczeństwa, profesjonalizmem i dobrym słowem na co dzień.

Gabinet logopedyczny został wyposażony także w pakiet multimedialny serii EduSensus LOGOPEDIA PRO. To narzędzie multimedialne, które poza wsparciem obszaru językowego łączy w sobie ćwiczenia wielu innych obszarów:

- koordynacji wzrokowej,

- koordynacji słuchowej,

- koordynacji wzrokowo- słuchowo – ruchowej,

- grafomotoryki,

- logicznego myślenia,

- pamięci,

- spostrzegawczości,

- umiejętności klasyfikacji,

- umiejętności kategoryzacji.

Pakiet LOGOPEDIA PRO posiada rekomendację Polskiego Związku Logopedów. Jest to produkt multimedialny z ćwiczeniami na wszystkie etapy terapii głosek (głoska w izolacji, głoska w sylabach, głoska w logotomach, głoska w wyrazie, głoska w zestawieniach wyrazowych, głoska w zdaniach, głoska w tekście). Skuteczność produktu potwierdzona jest opiniami eksperckimi. Warto zaznaczyć, że konsultantem merytorycznym serii eduSensus LOGOPEDIA PRO jest dr Anna Walencik – Topiłko – wykładowca akademicki, językoznawca, neurologopeda, logorytmik, terapeuta głosowy oraz autorka książek o tematyce poprawnościowej.

Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem logopedy z ogromną radością korzystają z tego pakietu. Materiał w dużym stopniu uatrakcyjnia pracę podczas zajęć logopedycznych.