Plan lekcji cz.1

  Od 01.09.2022 r.                      
PON Podstawczuk Jasielska Wojda Swirog J.Cudziło Wójcik Dłużyk Bielczuk Jurczak Kulczyńska Osińska Ramiączek - Cenkier
1.   VI a   II   VIII c IV a V I b   VIII a III SP
2.   VIII b   III   II IV b I a I a VI b ZKK VII ab chł. VI a
3.   ZDW VII ab chł. VIII c I b IV b LO VIII a   IV b III VI a IV a "0"
4.   IV a VI b IV b IV a LO II V VIII abc III VIII abc IV VIII abc II VIII abc I IV b
5.   VIII b IV b IV a III I a II a II b VII b IV b V I b
6.   VII a VIII a I a VIII b I b I b     II I a II a
7.     IP DS. I b VIII a VIII b   V     ZKK Ivab VIII c
8.     IP DS.       VII b       ZKK VII abc  
                         
WT         J.Cudziło              
1.   ZDW VIII bc   III   II   I b I b   I a  
2.   IV a   IV b       IV b III ZDW VIII bc V I ab
3. VII b VI a VIII a I a   I b   IV b IV a SP VI b IV b "0"
4.   VII a   V VI a I b "0" VIII abc III VIII abc IV VIII abc II VIII abc I III SP
5.   VII a VI b IV a VIII a II VI a II b I a IV b   III LO
6.     IV b I a III VIII b I a III I b II VIII a II a
7.     VIII c I b IV b LO   3 x ZM   III II ZKK I - III VIII b
8.         VIII c           23 IP DS  
                         
ŚR Podstawczuk Jasielska Wojda Swirog J. Cudziło Wójcik Dłużyk Bielczuk Jurczak Kulczyńska Osińska Ramiączek - Cenkier
1.       I a VII a     V III   IV a  
2.         VII b     I a IV a LO   ZKK VIII ab dz. I ab
3.   VI a IV b IV a IV b LO   VI b "0" IV a SP   VII a III LO
4.   IV a VIII c I b III I a VII a V IV a LO IV b VI b II
5.   VIII b VIII c V IV a SP II II b II a I b   IV b IV b
6. VII b     V III I a III VIII abc III VIII abc IV VIII abc II VIII abc I II b
7.     VIII a   VIII c   3 x ZM V III VI b VII ab VI a
8.           VIII a         ZKK VII b dz.  
9.                        
                         
CZW                        
1.     VI b II IV b SP     V       VI a
2.   VI a VI b III     II b IV a SP     II
3. VII b IV a IV b I a       III IV a LO IV b VII a III LO
4.     IV b IV a VI b VIII c   II a IV a SP IV b VII a I ab
5. VII b VII a   IV b VI a I a   VIII abc III VIII abc IV VIII abc II VIII abc I  
6.   VIII b   V IV b LO I b   I b I a VI a    
7.         VIII b     V VII b      
8.                        
9.                        
                         
PT Podstawczuk Jasielska Wojda Swirog J.Cudziło Wójcik Dłużyk Bielczuk Jurczak Kulczyńska Osińska Ramiączek - Cenkier
1.   VI a   IV b       IV b IV a LO II VII ab  
2.   VIII b IV b II IV a LO     "0" III VI a IV b  
3.   VII a VIII a III V       I a VI a IV a VIII c
4. VII b IV a VIII a V VII a     III I a   VI b II
5.   VIII b VI b I a VII b     II a I b II VII a II b
6.     VIII c I b VI b       VII b II ZKK VI a I b
7.     ZDW JP VIII a II             ZKK V VIII b
8.