Plan lekcji cz.1

  Od 01.02.2021 r.                      
PON Podstawczuk Swirog Jasielska Wojda J.Cudziło Wójcik Kurdziel Jurczak Bielczuk Osińska Pach Ramiączek - Cenkier
1.     IV a IV b VII c V a V b II cd VI c II cd I a I a
2.   II b IV a VI a I a VI b VII a II cd V a II cd   II a
3.   III a VI b II d   VI c IV a II a II b   VIII b VII c
4.   I a VI b II d VII b II c IV b III a VII a III a II a VI c
5.   II a VII a   VIII b V b VI c I a VII b II b VIII a I a sp
6.   VIII b   VII c II b   V a I a II a II cd II cd II cd
7.   VIII a   II d   II c VII b V b   IV b III  
8.   I a                 II b  
                         
WT         J.Cudziło              
1.   III a VII b VI c VII c     VI a II a IV b    
2.   II c VII a VI a VIII a V b   III    III a    
3.   II c V a VI c II b VI b   VI a VIII a     VII c
4.   VIII a V a IV b VIII b II d   V b I a VI a   VII b
5.   VIII b IV a VI a I a III a   II cd VII a II cd   II b
6.   I a     II b VI a   II cd VIII a II cd   VIII b
7.   II c       II d   II a V a II b   IV a
8.   VIII b                   VIII a
                         
ŚR Podstawczuk Swirog Jasielska Wojda  J. Cudziło Wójcik Kurdziel Jurczak Bielczuk Osińska Pach Ramiączek Cenkier
1.     IV a VII c VII b V a   I a II b VI b VIII a III b
2. V b III a V a IV b VIII a     II cd VII a II cd VIII b VI b
3.   II b VI b VI c I a II d   II a I a IV b III II a
4.     VII a VII c VIII b II c   VI a III a V b I a I a
5. V b VIII b VII b II d       III VI c I a I a I a
6.   VIII a VII b   II a VI c     V a II cd II cd II cd
7.   II a     II b       VIII a II cd II cd II cd
8.                   VII a    
9.                     II b  
                         
CZW                        
1.   III a V a IV b VII a II d     VIII a VI b    
2.   II c   IV b VII b III   I a VIII a V b    
3.   II b VI b VII c VIII a II c   V b VII b VII a   VIII b
4.   II a IV a II d I a VI a   III VI c II b   VI b
5. V b I a VI b VI c IV a II d   II a II a IV b   VIII a
6.   VIII b VII b VI a II a II c   I a III a V a   I a sp
7.   I a     II b         VI a   IV a
8.                        
9.                        
                         
PT Podstawczuk Swirog Jasielska Wojda J.Cudziło Wójcik Kurdziel Jurczak Bielczuk Osińska Pach Ramiączek Cenkier
1.   VIII a VII a VI c I a   VI b VI a III a II cd II cd II cd
2.   II c VII a VII c VIII a   VI a I a V a   II a VII b
3. V b VIII a VII b   VIII b   VII c II cd VI c II cd V a IV a
4. V b II b VI b VI a II a     III VII b IV b   II b
5.   VIII b V a VII c IV b     II a I a VII a   VI c
6.   II a     VII a     V b   VI b   III b
7.                   II b    
8.