Plan lekcji cz.1

  Od 4.05.2022 r.             Od 4.05.2022          
PON Podstawczuk Jasielska Wojda Swirog J.Cudziło Wójcik Dłużyk Sokalski Bielczuk Jurczak Kulczyńska Osińska Ramiączek - Cenkier
1. VI B V A VII A III A     VI A   IV A        
2.   VI A VII A II A VIII C   VII C IV A III A       I
3.   VII B VIII C I A VIII A   VII A IV A VI A VI B   III B II
4.   VIII A VIII C II VIII B   VI B VII A VII C VII B   IV A  
5.   VIII B   IV A V B   I A VII B II A VII A   III B VII C
6.     V B   V A   VII B WJ I B II   VIII A I A SP
7.         III B       IV A III A      
8.                          
                2 x SIATK.        
WT         J.Cudziło                
1.   VI A   I     V A V B IV A VII B III B   III A
2.   VII B VII A III B VIII C   V B       I   VII C
3.       II V B   IV A VI A VIII gr. III III A VIII gr. I VIII gr. II VII B
4. VI B VIII A VIII C I III B VII A   IV A VI C   V B VI A III B
5.   VIII B VII C III A IV A VI A I B V A I A   I VIII A II A SP
6.     V B   VIII B I   VII c IV A II V A III B VIII C
7.         II           I VI B VIII B
8.         VIII B                
                           
ŚR Podstawczuk Jasielska Wojda Swirog J. Cudziło Wójcik Dłużyk Sokalski Bielczuk Jurczak Kulczyńska Osińska Ramiączek - Cenkier
1.     VIII C III A II I     VI A     IV A V A
2. VI B VIII B V B III B III A       VII C II   VIII A I
3.   V A   IV A III B I     VIII gr. III VII A VIII gr. I VIII gr. II II
4.   VII B VII C   VIII C VI A     III B   I    
5.   VIII A   IV A   VI B     I B II V a V B II A SP
6.   VIII A     V A       III A VI B III B VI A I A SP
7.   VI A     VIII A           III B III CD  
8.         II             III CD  
9.                          
                           
CZW                          
1.   VII B VII C   VIII B       IV A VII A V B   VIII C
2.   VIII A V B III B VIII C       III A II     VIII B
3.       III B VIII B       VI A III A VI B VII B
4.   VIII B V B I VIII A       IV A III A III B   V A
5. VI B VIII A VIII C I III B VII C     I A II V A V B I B SP
6.   V A VIIA IV A   VII B     II A VI B   VI A III B
7.   VII B       I     IV A     VII A  
8.   ZW 5-6       VII A              
9.                          
                           
PT Podstawczuk Jasielska Wojda Swirog J.Cudziło Wójcik Dłużyk Sokalski Bielczuk Jurczak Kulczyńska Osińska Ramiączek - Cenkier
1. VI B VIII B           V A VI A III A V B III B I
2.   VI A VIII C     VII C   IV A III B VII B V A VII A II
3.   V A   III A   I   IV A VIII gr. III VII A VIII gr. I VIII gr. II II
4.   VII B VII C II   VI B   IV A VIII gr. III   VIII gr. I VIII gr. II V A
5.   V A VII C IV A III A VII B     I A   III B   III A
6.     VII A   VIII A     V B II A       I B SP
7.         II                
8.