Plan lekcji cz.1

  Od 01.09.2021 r.                        
PON Podstawczuk Jasielska Wojda Swirog J.Cudziło Wójcik Dłużyk Sokalski Bielczuk Jurczak Kulczyńska Osińska Ramiączek - Cenkier
1. VI B V A III D III A   I A   VII C IV A     VII A II A LO
2.   VI A VII A II A VIII C   VII C IV A III A WJ   III CD III CD
3.   VII B VIII C I A VIII A III C VII A IV A VI A VI B   III B II A LO
4.   VIII A VIII C III C VIII B III D VI B VII A VII C VII B   IV A  
5.   VIII B III D IV A V B III C I A VII B II A VII A   III B VII C
6.     V B III C V A III D VII B WJ I B II A   VIII A I A SP
7.       WJ III B VII A     IV A III A     I A LO
8.     ZW 8 ZW III                  
                2 x SIATK.        
WT         J.Cudziło                
1.   VI A   III C   WJ V A V B IV A VII B III B VIII A III A
2.   VII B VII A III B VIII C WJ V B     II A     VII C
3.     III D WJ V B   IV A VI A VIII gr. III III A VIII gr. I VIII gr. II VII B
4. VI B VIII A VIII C I A III B VII A VI A IV A VI C III CD V B III CD III B
5.   VIII B VII C III A IV A VI A I B V A I A III CD I A III CD II A SP
6.       I A VIII B III C     IV A II A V A III B VIII C
7.       ZW 4 II A III D         I A VI B VIII B
8.         VIII B                
                           
ŚR Podstawczuk Jasielska Wojda Swirog J. Cudziło Wójcik Dłużyk Sokalski Bielczuk Jurczak Kulczyńska Osińska Ramiączek - Cenkier
1. VI B   VIII C III A II A I A     VI A     VIII A V A
2.   VIII B V B III B III A III C     VII C WJ   IV A I A LO
3.   V A III D IV A III B I A     VIII gr. III VII A VIII gr. I VIII gr. II II A LO
4.   VII B VII C WJ VIII C VI A     III B III CD I A III CD  
5.   VIII A III D III C   VI B     I B II A III B V B II A SP
6.   VIII A V B III C V A III C     III A VI B III B VI A I A SP
7.   VI A   II A VIII A             III CD III CD
8.   ZW 7     II A             III CD III CD
9.                          
                           
CZW                          
1.   VII B VII C   VIII B       IV A VII A V B   VIII C
2.   VIII A V B III B VIII C       III A III CD I A III CD VIII B
3.       III B VIII B III C     VI A III A I A VI B VII B
4.   VIII B V B I A VIII A III D     IV A III A III B   V A
5. VI B VIII A VIII C I A III B VII C     I A II A V A V B I B SP
6.   V A VIIA IV A II A VII B     II A VI B   VI A III B
7.   VII B       I A     IV A     VII A  
8.   ZW 5-6                      
9.                          
                           
PT Podstawczuk Jasielska Wojda Swirog J.Cudziło Wójcik Dłużyk Sokalski Bielczuk Jurczak Kulczyńska Osińska Ramiączek - Cenkier
1. VI B VIII B   WJ       V A VI A II A V B III B I A LO
2.   VI A VIII C II A   VII C   IV A III B VII B V A III CD III CD
3.   V A   III A   I A   IV A VIII gr. III VII A VIII gr. I VIII gr. II II A LO
4.   VII B VII C II A   VI B   IV A VIII gr. III III A VIII gr. I VIII gr. II V A
5.   V A VII C IV A III A VII B     I A III CD III B III CD III A
6.     VII A IV A VIII A     V B II A       I B SP
7.     VII A   II A                
8.