Darowizny

 

Wykaz darowizn w roku szkolnym 2020/2021

I A

240 zł

II A

 

II B

 

III A

 

III B

 

IV A

 

IV B

 

V A

 

V B

 

VI A

 

VI B

275 zł

VI C

 

VII A

 

VII B

 

VII  C

 

VIII A

120 zł

VIII B

 

I A liceum

240 zł

II A

 

II B

 

II C

 

II D

 

III

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darowizny można przekazywać bezpośrednio na konto bankowe (jedno wspólne dla obu szkół – podstawowej i liceum)

Nr konta: 11 1240 3839 1111 0011 0323 2510

RADA RODZICÓW SP NR 8

72 – 100 GOLENIÓW, SZKOLNA 13