Darowizny

Darowizny na Radę Rodziców  w roku szkolnym 2021/2022 – stan na 10 X 2021 r.

 

Klasa

Kwota

I a

195 zł

I b

315 zł

II a

nic

III a

550 zł

III b

470 zł

IV a

265 zł

V a

nic

V b

285 zł

VI a

nic

VI b

595 zł

VII a

395 zł

VII b

65 zł

VII c

65 zł

VIII a

80 zł

VIII b

365 zł

VIII c

80 zł

I a PLO

200 zł

II a

80 zł

III a

nic

III b

330 zł

III c

120 zł

III d

nic