Darowizny


Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 (stan na 24.05.2023 rok )

Wpłaty szkoły podstawowej:

"0" 320zł

1 a 320zł

1 b 420zł

2 a 480zł

2 b 360zł

3 a 800zł

4 a 760zł

4 b 552,50zł

5 a 590zł

6 a 110zł

6 b 290zł

7 a 440zł

7 b 470zł

8 a 795zł

8 b 460zł

8 c 327,50zł

SUMA: 7495 zł

 

Wpłaty liceum:

I a PLO 430zł

I b PLO 710zł

II a PLO 140zł

III a PLO 300zł

IV a PLO 50zł

IV b PLO 150zł

SUMA: 1780 zł

ŁĄCZNIE : 9390zł