Darowizny

 

Wykaz darowizn w roku szkolnym 2020/2021

I A

290 zł

II A

595 zł

II B

210 zł

III A

Nic

III B

Nic

IV A

385 zł

IV B

25 zł

V A

Nic

V B

260 zł

VI A

40 zł

VI B

275 zł

VI C

Nic

VII A

Nic

VII B

130 zł

VII  C

365 zł

VIII A

120 zł

VIII B

65 zł

I A liceum

240 zł

II A

Nic

II B

50 zł

II C

120 zł

II D

315 zł

III

Nic

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darowizny można przekazywać bezpośrednio na konto bankowe (jedno wspólne dla obu szkół – podstawowej i liceum)

Nr konta: 11 1240 3839 1111 0011 0323 2510

RADA RODZICÓW SP NR 8

72 – 100 GOLENIÓW, SZKOLNA 13