Darowizny


Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 (stan na 12.10.2023 rok )

Wpłaty szkoły podstawowej:

"0" 200zł

1 a 300zł

1 b 350zł

2 a 800zł

2 b 650zł

3 a 450zł

3 b 350zł

4 a 750zł

5 a 750zł

5 b 500zł

6 a 550zł

7 a 150zł

7 b 450zł

8 a 400zł

8 b 330zł

 

SUMA: 6.980 zł

 

Wpłaty liceum:

I a PLO 250zł

I b PLO 150zł

II a PLO 300zł

II b PLO 700zł

IIII PLO 3000zł

IV  PLO 370zł

SUMA: 1450 zł

ŁĄCZNIE : 2.070 zł