Darowizny

Darowizny na Radę Rodziców  w roku szkolnym 2021/2022 – stan na 27.04.2022 r.

 

 

Klasa

Kwota

I a

535 zł

I b

405 zł

II a

490 zł

III a

575 zł

III b

470 zł

IV a

445 zł

V a

125 zł

V b

415 zł

VI a

nic

VI b

595 zł

VII a

555 zł

VII b

65 zł

VII c

90 zł

VIII a

80 zł

VIII b

405 zł

VIII c

80 zł

I a PLO

240 zł

II a

280 zł

III a

nic

III b

330 zł

III c

422 zł

III d

100 zł