Darowizny

Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

(stan na 4 X 2019 r.)

 

Oddział

Zebrana kwota

I a

485 zł

I b

345 zł

II a

490 zł

II b

145 zł

III a

450 zł

III b

475 zł

IV a

300 zł

IV b

680 zł

V a

550 zł

V b

220 zł

V c

460 zł

VI a

185 zł

VI b

475 zł

VI c

530 zł

VII a

245 zł

VII b

180 zł

VIII a

290 zł

VIII b

384 zł

I a LO

 

I b LO

620 zł

I c LO

105 zł

I d LO

180 zł

II LO

140 zł