Ubezpieczenie szkolne

Od tego roku szkolnego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków opiekunowie naszych uczniów mogą wykupić samodzielnie.

Należy wejść na stronę:

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=3jzteueyym