Obiady

Informujemy, że płatności za obiady można dokonywać poprzez wpłaty na rachunek bankowy
Zespołu Szkół Prywatnych "Szkolna 13" w Goleniowie, Sp. z o.o.
59 1020 4812 0000 0702 0050 2872
W opisie prosimy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz okres, za jaki jest wnoszona opłata.