Ramowy plan pracy

Ramowy plan pracy szkoły

w roku szkolnym 2022/2023 – projekt

Data

Święto / Uroczystość / Dni wolne

Uwagi

29 VIII 2022 r. (pon..), 10:30 – 12:30

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

Atria (obiad – 13:00)

1 IX 2022 r. (czw.)

Apele rozpoczynające rok szkolny:

Klasy "0" i I – III o 9:00 (Agata Kamińska, Remigiusz Podstawczuk); klasy IV – VI o 10:00 (Martyna Ramiączek - Cenkier, Sylwia Gerwatowska); klasy VII – VIII o 11:00 (Piotr Cudziło, Sylwia Gerwatowska); klasy licealne o 12:00 (Magdalena Kulczyńska, Remigiusz Podstawczuk)

Przydział sal na spotkania z wychowawcami w odrębnym komunikacie

22 IX 2022 r. (czw.), godz. 17:00, sala 2

Pierwsze zebranie Rady Rodziców

 

14 X 2022 r. (piąt.), 10:00

Pasowanie na ucznia (Ewa Sobańska, Justyna Owczarek, Sylwia Gerwatowska)

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

31 X 2022 r. (pon.)

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

1 XI 2022 r. (wt.)

Wszystkich Świętych

 

11 XI 2022 r. (piąt.)

Narodowe Święto Niepodległości

 

23-31 XII 2022  r.  (piąt. – sob.)

Zimowa przerwa świąteczna

 

6 I 2023 r. (piąt.)

Trzech Króli

 

13 I 2023 r. (piąt), godz. 14:45

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

Od 16 stycznia 2023 r. –           II semestr

13 - 26 II 2023 r. (pon. – niedz.)

Ferie Zimowe

 

7 III 2023 r. (wt.)

Dzień otwarty szkoły

 

6- 11 IV 2023 r. (czw.-wt.)

Wiosenna przerwa świąteczna

 

20 IV 2023 r. (czw.), godz. 14:45

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej liceum

 

27 IV 2023 r. (czw.), 16:00, aula

Zakończenie roku szkolnego w klasach IV liceum (Kamila Czech, Remigiusz Podstawczuk)

 

2 V 2023 r. (wt.)

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

3 V 2022 r. (wt.)

Święto Konstytucji 3 Maja

 

 4 – 5 – 8 V 2022 r. (czw. – pon.)

Część pisemna egzaminu maturalnego (JP, JA, M)

Dla uczniów klas liceum na podbudowie szkoły podstawowej dni dodatkowo wolne)

15 V 2023 r. (pon.), 17:00

Spotkanie organizacyjne z rodzicami przyszłorocznych uczniów klas I oraz oddziału przedszkolnego SP 8 (Remigiusz Podstawczuk)

 

 23, 24, 25 V 2023 r. (wt.-czw.)

Egzamin ósmoklasisty

Dla uczniów klas młodszych dni dodatkowo wolne  (szkoła zapewnia opiekę świetlicową)

8 VI 2023 r. (czw.)

Boże Ciało

 

9 VI 2023 r. (piąt.)

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

15 VI 2023 r. (czw.), 14:45

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

 

22 VI 2023 r. (czw.), 15:00 i  16:00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych w liceum (klasy I, II, III. Magdalena Jurczak, Piotr  Cudziło) oraz w szkole podstawowej (klasy VIII, Izabela Jasielska, Remigiusz Podstawczuk)

Dzień z wychowawcą

23 VI 2023 r. (piąt.)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej: 9:00 - kl. I- III (Beata Nawrocka, Remigiusz Podstawczuk); 10:30 – kl. IV – VII (Magdalena Bielczuk, Sylwia Gerwatowska)

 

30 VIII 2023 r.  (śr.), godz. 10:30 – 12:30

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

Atria (obiad – 13:00)

 

Goleniów, 30 VI 2022 r.                                                                dyr. Remigiusz Podstawczuk