Ramowy plan pracy

Ramowy plan pracy szkoły

w roku szkolnym 2023/2024 – projekt

Data

Święto / Uroczystość / Dni wolne

Uwagi

30 VIII 2023 r. (śr.), 10:30 – 12:30

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

Atria (obiad – 13:00)

4 IX 2023 r. (pon.)

Apele rozpoczynające rok szkolny:

Klasy "0" i I – III o 9:00 (Justyna Owczarek, Remigiusz Podstawczuk); klasy IV – VIII o 10:00 (Marta Osińska, Sylwia Gerwatowska); klasy licealne o 11:00 (Olga Swirog, Piotr Cudziło)

Przydział sal na spotkania z wychowawcami w odrębnym komunikacie

28 IX 2023 r. (czw.), godz. 17:00, sala 2

Pierwsze zebranie Rady Rodziców

 

13 X 2023 r. (piąt.), 10:00

Pasowanie na ucznia (Małgorzata Rajewska, Agata Kamińska, Sylwia Gerwatowska)

 

25 X 2023 r. (śr.), 14:45

Śródsemestralna analiza wyników nauczania i wychowania

 

1 XI 2023 r. (śr.)

Wszystkich Świętych

 

23-31 XII 2023  r.  (sob. – niedz.)

Zimowa przerwa świąteczna

 

1 I 2024 r. (pon.)

Nowy Rok

 

10 I 2024 r. (śr), godz. 14:45

Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

 

15 - 28 I 2024 r. (pon. – niedz.)

Ferie Zimowe

 

12 II 2024 r. (pon.)

Dzień otwarty szkoły

 

28 III - 2 IV 2024 r. (czw.-wt.)

Wiosenna przerwa świąteczna

 

17 IV 2024 r. (śr.), godz. 14:45

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej liceum oraz śródroczna analiza wyników nauczania i wychowania

 

25 IV 2024 r. (czw.), 16:00, aula

Zakończenie roku szkolnego w klasie IV liceum (Magdalena Jurczak, Remigiusz Podstawczuk)

 

29 - 30 IV 2024 r. (pon. – wt..)

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

1 V 2024 r. (śr)

Święto 1 Maja

 

2 V 2024 r. (czw.)

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

3 V 2024 r. (piąt.)

Święto Konstytucji 3 Maja

 

 7-8-9 V 2024 r. (wt. - czw.)

Część pisemna egzaminu maturalnego (JP, M, JA)

Dla uczniów klas liceum dni dodatkowo wolne

20 V 2024 r. (pon.), 17:00

Spotkanie organizacyjne z rodzicami przyszłorocznych uczniów klas I oraz oddziału przedszkolnego SP 8 (Remigiusz Podstawczuk)

 

14-15-16 V 2024 r. (wt. - czw.)

Egzamin ósmoklasisty (JP, M, JA)

Dla uczniów klas młodszych dni dodatkowo wolne  (szkoła zapewnia opiekę świetlicową)

30 V 2024 r. (czw.)

Boże Ciało

 

31 V 2024 r. (piąt.)

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

12 VI 2024 r. (śr.), 14:45

Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

 

20 VI 2024 r. (czw.), 15:00 i  16:00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych w liceum (klasy I, II, III. Sylwia Gerwatowska, Remigiusz Podstawczuk) oraz w szkole podstawowej (klasy VIII, Piotr Cudziło, Remigiusz Podstawczuk)

Dzień z wychowawcą

21 VI 2024 r. (piąt.)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej: 9:00 - kl. I- III (Ewa Sobańska, Remigiusz Podstawczuk); 10:30 – kl. IV – VIII (Aldona Pocętek - Drozd, Sylwia Gerwatowska)

 

28 VIII 2024 r.  (śr.), godz. 10:30 – 12:30

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

Atria (obiad – 13:00)

 

Goleniów, 20 VI 2023 r.                                                                dyr. Remigiusz Podstawczuk