Godziny zajęć

 

KLASY    I – VI (12 klas)

KLASY   VII – PLO (9 klas)

1.

8:15 – 9:00

8:00 – 8:45

2.

9:10 – 9:55

8:55 – 9:40

3.

10:05 – 10:50

9:50 – 10:35

4.

11:00 – 11:45

10:45 – 11:30

5.

11:55 – 12:40 (tu 1. przerwa obiadowa)

11:40 – 12:25 (tu 1. przerwa obiadowa)

6.

12:55 – 13:40 (tu 2. przerwa obiadowa)

12:40 – 13:25 (tu 2. przerwa obiadowa)

7.

13:55 – 14:40

13:40 – 14:25

8.

14:50 – 15:35

14:35 – 15:20

9.

15:45 – 16:30

15:30 – 16:15

10.

16:40 – 17:25

16:25 – 17:10

 

Uzasadnienie:

Z uwagi na liczbę uczniów w szkole oraz różnicę wieku wskazany jest ich rozdział podczas przerw międzylekcyjnych, także podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej.

W zamierzeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej jest wprowadzenie wymogu oddzielenia lekcji przerwami 10-minutowymi oraz wyznaczenie docelowo jednej dłuższej przerwy na obiad (40-minutowej).

Przedstawiony rozkład uwzględnia rozdzielenie zajęć przerwami 10-minutowymi. Wyznaczone są dla każdej grupy wiekowej dwie przerwy obiadowe 15-minutowe z uwagi na możliwości organizacyjne stołówki szkolnej (wielkość pomieszczenia i konieczność zmywania i wyparzania naczyń).

Nie uwzględniono jednej planowanej przez ministerstwo 40-minutowej przerwy obiadowej z uwagi na fakt, że w przypadku wielu uczniów niekorzystających ze stołówki szkolnej byłaby to dla nich strata czasu w oczekiwaniu na kolejną lekcję, a przerwy 15-minutowe pozwolą im zarówno odpocząć, jak i spożyć przyniesiony z domu prowiant.

Wydłużenie czasu przerw w przedstawionym harmonogramie w stosunku do dotychczas obowiązującego wynosi 10 minut.