Zebrania z rodzicami

Terminarz zebrań rodziców w roku szkolnym 2021/2022

  1. 2 września 2021 r.
  2. 18 i 21 października 2021 r.
  3. 6 i 9 grudnia 2021 r. (informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych)
  4. 17 i 20 stycznia 2022 r.
  5. 21 (informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach III liceum po gimnazjum) i 24 marca
  6. 9 i 12 maja 2022 r. (informacja o przewidywanych ocenach rocznych)

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022

 

 

PONIEDZIAŁEK

KLASA

WYCHOWAWCA

GODZINA

SALA

IA SP

p. B. Nawrocka

16:00

14

IIIB SP

p. J. Owczarek

16:00

16

IVA SP

p. M. Bielczuk

16:00

11

VA SP

p. M. Ramiączek – Cenkier

16:00

23

VB SP

p. A. Pocętek – Drozd

16:00

24

VIA SP

p. P. Cudziło

16:00

7

VIIC SP

p. A. Targosz

16:00

2

VIIIA SP

p. M. Osińska

16:00

21

VIIIC SP

p. K. Wojda

16:00

4

IIIA PLO

p. P. Cudziło

17:00

7

IIIC PLO

p. O. Swirog

16:00

5

IIID PLO

p. K. Wojda

17:00

4

 

 

 

CZWARTEK

KLASA

WYCHOWAWCA

GODZINA

SALA

IB SP

p. K. Szymczak

16:00

16

IIA SP

p. A.Kamińska

16:00

14

IIIA SP

p. E. Sobańska

16:00

15

VIB SP

p. E. Sobańska

17:00

15

VIIA SP

p. S. Gerwatowska

16:30

26

VIIB SP

p. I. Jasielska

16:00

22

VIIIB SP

p. J. Cudziło

16:00

25

IA PLO

p. M. Kulczyńska

16:00

6

IIA PLO

p. M. Jurczak

16:00

1

IIIB PLO

p. K. Czech

16:00

4