Zebrania z rodzicami

Terminarz zebrań rodziców w roku szkolnym 2018/2019

  1. 17 września 2018 r.
  2. 29 października 2018 r.
  3. 17 grudnia 2018 r. (informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych)
  4. 11 lutego 2019 r. (podsumowanie pierwszego semestru)
  5. 1 kwietnia 2019 r.
  6. 13 maja 2019 r. (informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych)