Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Klasa

Imię i nazwisko rodzica

I a

Jolanta Tomaszewicz

I b

Edyta Tyszkiewicz

II a

Agnieszka Panek - Zastępca Przewodniczącego

III a

Karolina Borkowska

III b

Agnieszka Brodziak

IV a

Natalia Nabratenko

V a

Magdalena Wnukiewicz

V b

Anna Gąsior

VI a

Małgorzata Radoń

VI b

Aleksandra Bednarek

VII a

Krzysztof Chabraszewski

VII b

Wiesława Izdebska

VII c

Paulina Kostecka

VIII a

Olga Hulenko

VIII b

Paola Buczyńska - Skarbnik

VIII c

Anna Mroziak

I a PLO

Marta Balcerak

II a

Renata Kot - Przewodnicząca

III a

Agata Alksnin

III b

Ewa Fellenberg

III c

Anna Bromberger

III d

Bogumił Kaniewski