SOCJOTERAPEUTA

Socjoterapeuta (specyfika/zakres pracy):

    prowadzenie różnych form pracy grupowej (warsztatowej, treningowej),  ze szczególnym naciskiem na obszary komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą;

    udzielanie wsparcia indywidualnego uczniom i rodzicom;

    współdziałanie z innymi pracownikami szkoły w osiąganiu celów wychowawczych związanych z rozwojem uczniów.

 

         Stosowane paradygmaty: podejście psychodynamiczne, systemowe, behawioralne (Trening Umiejętności Społecznych).