Plan lekcji klas I-III

  Od 01.02.2021 Kamińska Sobańska Owczarek Nawrocka Szymczak
  PON I A II A   II B III A III B
1. 8.15 - 9.00 13 EW 15 EW 16 EW 12 EW 14 EW
2. 9.10 - 9.55 ST REL 15 JH 16 EW 12 EW 14 EW
3. 10.05 - 10.50 13 EW 15 EW 16 JA 12 EW 14 Szachy
4. 11.00 - 11.45 13 EW 15 EW 16 EW 12 JH 14 EW
5. 11.55 - 12.40 13 JH Ś  REL 16 EW 12 EW 14 EW
6. 12.55 - 13.40   15 JA 16 Szachy 12 EW r 14 REL
7. 13.55 - 14.40     7 Koło inf. 14 ZKK 14 ZKK
8. 14.50 - 15.35          
  ZW - zajęcia wyrównawcze ST - stołówka Ś - świetlica
  WTOREK I A II A   II B III A   III B
, 8.15 - 9.00 7 EW - ZK 15 JA 16 REL 12 EW 14 EW
2. 9.10 - 9.55 13 EW 15 EW 16 EW 12 JH 14 EW
3. 10.05 - 10.50 13 EW 15 EW 16 EW 12 EW 7 EW - ZK
4. 11.00 - 11.45 13 JA 15 EW 16 EW 7 EW - ZK 14 JA
5. 11.55 - 12.40   15 Szachy 16 JH 12 REL  
6. 12.55 - 13.40   15 EW r   12 Szachy  
7. 13.55 - 14.40   14 ZKK 14 ZKK    
8. 14.50 - 15.35          
             
  ŚRODA I A II A   II B  III A   III B
1. 8.15 - 9.00 Aula WF 15 EW 16 JA 12 EW 14 JH
2. 9.10 - 9.55 Aula WF Aula WF Aula WF 12 EW 14 REL
3. 10.05 - 10.50 13 JA 15 JH 16 EW Aula WF Aula WF
4. 11.00 - 11.45 13 EW 15 EW 16 EW 12 JA 14 EW
5. 11.55 - 12.40 13 EW   16 EW Ś EW wyr. 14 EW
6. 12.55 - 13.40 13 Szachy   16 EW   7 Koło inf.
7. 13.55 - 14.40 14 ZKK        
8. 14.50 - 15.35          
             
             
  CZWARTEK I A II A II B III A III B
1. 8.15 - 9.00 13 EW r 15 EW 16 EW 12 EW 14 EW
2. 9.10 - 9.55 13 EW 15 EW 16 EW 12 EW Ś JA
3. 10.05 - 10.50 13 EW 15 EW 7  EW - ZK ST REL 14 EW
4. 11.00 - 11.45 13 EW 15 EW 8 EW wyr. 12 EW 14 EW
5. 11.55 - 12.40 13 EW 15 JA   12 EW 14 EW
6. 12.55 - 13.40 13 JH 15 EW   12 JA 14 EW wyr.
7. 13.55 - 14.40   15 EW wyr.      
8. 14.50 - 15.35          
             
             
  PIĄTEK I A II A II B III A III B
1. 8.15 - 9.00 7 Koło inf. Aula WF Aula WF 12 JA 14 EW
2. 9.10 - 9.55 Aula WF Aula WF Aula WF 12 EW 14 EW
3. 10.05 - 10.50 13 EW 15 EW 16 EW Aula WF Aula WF
4. 11.00 - 11.45 13 EW 7 EW - ZK 16 JH Aula WF Aula WF
5. 11.55 - 12.40 13 JA   16 EW r 12 EW 14 EW r
6. 12.55 - 13.40 13 EW        14 JH
7. 13.55 - 14.40 13 EW zw        
8. 14.50 - 15.35