Plan lekcji klas I-III

  Od 20.01.2020 Sobańska Owczarek Nawrocka Szymczak Dudzińska Kamińska
  PON I A I B   II A  II B III A III B
1. 8.15 - 9.00 15  JA 16 EW 12 EW 14 EW 11 EW 7 EW INF
2. 9.10 - 9.55 15 EW 16 EW 12 JA 14 JH 11 EW 13 EW
3. 10.05 - 10.50 15 EW 16 JH 12 EW 14 EW 7 EW INF Św REL
4. 11.00 - 11.45 15 JH 16 EW 12 EW 14 EW ST REL 13 JA
5. 11.55 - 12.40 15 EW 16 EW 12 REL 14 JA 11 Szachy 13 JH
6. 12.55 - 13.40   16 ZR 12 JH 14 Szachy 11 JH  
7. 13.55 - 14.40 15 ZKK 15 ZKK   14 Zabawy mat.    
8. 14.50 - 15.35            
  ZW - zajęcia wyrównawcze ST - stołówka Ś - świetlica
  WTOREK I A I B   II A  II B   III A III B
1. 8.15 - 9.00 15 JA 7 Koło inf. 12 EW 14 EW 11 EW 13 EW
2. 9.10 - 9.55 15 JH 16 JA 12 EW 14 EW 11 JA 13 EW
3. 10.05 - 10.50 15 EW 16 JH 12 Szachy 14  JA 11 EW 13 EW
4. 11.00 - 11.45 7 EW INF 16 EW 12 EW 14 EW 11 EW 13 EW
5. 11.55 - 12.40 15 EW 16 EW 12 JH 7 EW INF 8 ZW 13 REL
6. 12.55 - 13.40 15 ZW 16 Zabawy mat. 14 ZKK 14 ZKK   7 Koło inf.
7. 13.55 - 14.40   16 ZW        
8. 14.50 - 15.35            
               
  ŚRODA I A I B   II A  II B   III A III B
1. 8.15 - 9.00 15 EW 16 EW 12 JA 14 EW 11 JA 13 EW
2. 9.10 - 9.55 AULA WF AULA WF 12 EW 7 Koło inf. 11 EW 13 Szachy
3. 10.05 - 10.50 15 EW 16 EW AULA WF AULA WF 11 EW 13 EW
4. 11.00 - 11.45 15 EW 16 EW 12 EW 14 EW AULA WF AULA WF
5. 11.55 - 12.40 15 EW 16 Szachy 12 EW 14 REL 11 EW 13 EW
6. 12.55 - 13.40 15 Szachy   12 EW 14 JH 11 EW 13 JH
7. 13.55 - 14.40     12 ZW   11 ZR 14 ZKK
8. 14.50 - 15.35            
               
               
  CZWARTEK I A I B II A II B III A III B
1. 8.15 - 9.00 15 EW 16 EW 12 JA 14 EW 11 EW 13 EW
2. 9.10 - 9.55 15 EW 16 EW 12 EW 14 EW 11 EW 13 EW
3. 10.05 - 10.50 15 EW 16 EW 12 EW 14 EW 11 EW 13 EW
4. 11.00 - 11.45 15 EW Św REL 12 EW 14 EW 11 JA 13 EW
5. 11.55 - 12.40 15 EW ZR   12 ZR 14 ZR 11 REL 13 JA
6. 12.55 - 13.40       14 ZW   13 Zabawy mat.
7. 13.55 - 14.40            
8. 14.50 - 15.35            
               
               
  PIĄTEK I A I B II A II B III A III B
1. 8.15 - 9.00 ST REL 16 JA 12 EW 14 EW BASEN BASEN
2. 9.10 - 9.55 15 EW 7 EW INF BASEN  14 EW BASEN BASEN
3. 10.05 - 10.50 15 JA 16 EW BASEN  BASEN 11 EW 13 EW
4. 11.00 - 11.45 BASEN 16 EW / BASEN 7 EW INF BASEN 11 EW 13 EW
5. 11.55 - 12.40 BASEN BASEN     11 JH 13 ZR
6. 12.55 - 13.40   16 EW       13 ZW
7. 13.55 - 14.40            
8. 14.50 - 15.35