Plan lekcji klas I-III

  Od 4.05.2022 Nawrocka Szymczak Kamińska Sobańska Owczarek
  PON I A  I B II  III A III B
1. 8.15 - 9.00 13 EW 12 EW 14 EW 15 EW 16 EW
2. 9.10 - 9.55 13 EW 12 EW 14 EW 15 JA 16 EW
3. 10.05 - 10.50 13 EW 12 EW 14 EW 15 EW 16 EW
4. 11.00 - 11.45 AULA WF AULA WF 14 EW  15 EW 16 EW
5. 11.55 - 12.40 13 ZM 12 REL 14 JA  EW - WF Orlik  EW - WF Orlik
6. 12.55 - 13.40 13 JH 12 JA   15 Szachy  
7. 13.55 - 14.40          
8. 14.50 - 15.35          
    B - biblioteka ST - stołówka Ś - świetlica
  WTOREK I A I B II  III A   III B
, 8.15 - 9.00 13 EW 12 EW 7 EW - ZK 15 JH 16 EW
2. 9.10 - 9.55 13 EW 7 EW - ZK 14 EW 15 EW 16 EW
3. 10.05 - 10.50 13 EW 12 EW 14 EW 15 EW 16 EW
4. 11.00 - 11.45 13 EW 12 EW AULA WF 15 EW 16 JH
5. 11.55 - 12.40 13 JA 12 ZM 14 JH   16 Szachy
6. 12.55 - 13.40 14 ZKK 14 ZKK      
7. 13.55 - 14.40          
8. 14.50 - 15.35          
             
  ŚRODA I A I B II III A   III B
1. 8.15 - 9.00 13 EW 12 EW 14 EW AULA WF AULA WF
2. 9.10 - 9.55 13 EW 12 EW 14 EW AULA WF AULA WF
3. 10.05 - 10.50 13 EW 12 EW AULA WF 15 EW 16 EW
4. 11.00 - 11.45 AULA WF AULA WF 14 EW 15 EW 16 JA
5. 11.55 - 12.40 13 Szachy 12  JA 14 JH 15 REL 16 EW
6. 12.55 - 13.40 13 JH   14 ZKK 15 JA  
7. 13.55 - 14.40          
8. 14.50 - 15.35          
             
             
  CZWARTEK I A I B II III A III B
1. 8.15 - 9.00 13 EW 12 EW 14 EW 15 EW 16 EW
2. 9.10 - 9.55 13 EW 12 EW 14 EW 15 JA 7 EW - ZK
3. 10.05 - 10.50 13 EW 12 EW 14 EW 15 EW 16 EW
4. 11.00 - 11.45 13 EW 12 EW 14 EW 15 EW 16 EW
5. 11.55 - 12.40 13 JA 12 JH 14 Szachy 15 EW 16 REL
6. 12.55 - 13.40 13 REL 12 Szachy 14 JA 15 EW 16 JH
7. 13.55 - 14.40       15 ZKK 15 ZKK
8. 14.50 - 15.35          
             
             
  PIĄTEK I A I B II III A III B
1. 8.15 - 9.00 13 EW 12 EW 14 EW 15 EW 16 REL
2. 9.10 - 9.55 13 EW 12 EW 14 REL 15 EW 16 JA
3. 10.05 - 10.50 7  EW - ZK 12 EW 14 EW 15 EW 16 EW
4. 11.00 - 11.45 AULA WF AULA WF 14 EW 7 EW - ZK 16 EW
5. 11.55 - 12.40 13 JA 12 BP-T 14 EW 15 JH 16 EW
6. 12.55 - 13.40 13 BP-T 12 JH 14 JA 15 REL 16 EW
7. 13.55 - 14.40          
8. 14.50 - 15.35