Obiady

Obiady w cenie 12 zł są wydawane w stołówce po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie szkoły. Posiłki dowozi firma Mała Gastronomia Teresy Czepieluk.