Harmonogram zajęć z wf-u

 

Zajęcia fakultatywne wychowania fizycznego do wyboru

przez uczniów w ramach obowiązkowych zajęć

 

Poniedziałki

Wtorki

Środy

Czwartki

16:00 – 17:30, hala ZS nr 1 przy ul. Niepodległości – Siatkówka (p. Aleksandra Winogrodzka)

15:30 – 17:00, aula – Tenis stołowy dla licealistów – grupa I uczniów dojeżdżających (p. Aleksandra Winogrodzka)

15:30 – 17:00, aula – taniec nowoczesny (p. Karolina Pilarska)

15:30 – 17:00, aula – Tenis stołowy dla klas VII i VIII – grupa I uczniów dojeżdżających (p. Aldona Pocętek - Drozd)

 

17:00 – 18:30, aula – Tenis stołowy dla licealistów – grupa II uczniów zamieszkałych w Goleniowie (p. Aleksandra Winogrodzka)

 

17:00 – 18:30, aula – Tenis stołowy dla klas VII i VIII – grupa II uczniów zamieszkałych w Goleniowie (p. Aldona Pocętek - Drozd)

 

 

 

PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Z AKTYWNYCH FORM TURYSTYKI

 

II semestr

Rok Szkolny 2021/2022

 

 

Cele i zadania:

 • poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych Goleniowa i jego okolic
 • rozbudzanie potrzeby spędzania "wolnego czasu" w formie turystyki i zajęć
  w terenie
 • hartowanie organizmu w różnych warunkach pogodowych
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego
 • docenianie i poznanie turystycznych właściwości regionu, wdrażanie do zachowań ekologicznych
 • integracja grupy poprzez realizację wspólnych zainteresowań
 • współpraca w grupie w zakresie odpowiedzialności za zdrowie i życie wszystkich uczestników zajęć
 • nabywanie umiejętności bycia kulturalnym turystą

 

Harmonogram i tematyka zajęć:

 

26.03.2022 r.

 

 • Wyjazd do Parku Trampolin - Fun Jump w Szczecinie.

 

23.04.2022 r.

 

 • Marsz Nordic Walking z Dziwnówka do Dziwnowa.

 

21.05.2022 r.

 

 • Wyjazd do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

 

11.06.2022 r.

 

 •  Rajd pieszy po okolicach Goleniowa. Wycieczka przygotowana według planu uczniów we współpracy z nauczycielem.

 

 

 

 

UWAGA! Plan może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych.