Harmonogram wyjazdu na basen

Harmonogram wyjazdów na basen "Fala" uczniów SP 8

w roku szkolnym 2019/2020  (w piątki)

od dnia 21 września

Lp.

W basenie

Klasa

Liczba dzieci

Forma użytkowania

Do wykorzystania

Wyjazd - Przyjazd

1.

8:15 – 9:00

III a

21

bezpłatnie

Dwa tory

8:00 – 9:20

2.

9:00 – 9:45

III b

24

bezpłatnie

Dwa tory

8:35 – 10:05

3.

9:45 – 10:30

II a

19

bezpłatnie

I tor, pół małego basenu

9:25 – 10:50

4.

10:30 – 11:15

II b

19

bezpłatnie

I tor, pół małego basenu

10:10 – 11:35

5.

11:15 -12:00

I a

18

odpłatnie

Mały basen

10:50 – 12:20

6.

12:00 – 12:45

I b

18

odpłatnie

mały basen

11:40 – 13:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpłatność z góry (do 10. dnia miesiąca) za naukę pływania dla pierwszoklasistów wynosi 80 zł miesięcznie w przypadku czterech lekcji i 60 zł w przypadku trzech lekcji (koszty: autokaru, pracy dwóch instruktorów pływania, wynajęcia basenu). Nieobecność dziecka w dniu wyjazdu na basen nie jest podstawą do zwrotu części opłaty. Niezrealizowanie usługi w sytuacji wcześniej zgłoszonej awarii na basenie będzie uznane i odliczone/zwrócone od opłaty wniesionej z góry).

Nauczyciele instruktorzy pływania: p. Aldona Pocętek – Drozd oraz p. Maciej Wójcik