Harmonogram rekrutacji 2024/2025

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Terminy składania dokumentów przez kandydatów do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie:

  1. od 10 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00, a w postępowaniu uzupełniającym – od 19 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). 
  1. od 21 czerwca 2024 r. do 05 lipca 2024 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 
  1. do 05 lipca 2024 r., a w postępowaniu uzupełniającym – do 26 lipca 2024 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
  2. do 11 lipca 2024 r. do godz. 12:00, a w postępowaniu uzupełniającym - do 31 lipca 2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 
  1. 12 lipca 2024 r. godz. 12.00, a w postępowaniu uzupełniającym – 01 sierpnia 2024 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  
  1. od 12 lipca 2024 r. do 17 lipca 2024 r. do godz. 15:00, a w postępowaniu uzupełniającym – od 01 sierpnia 2024 r. do 7 sierpnia 2024 r. do godz. 15:00  – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. 
  1. 18 lipca 2024 r. godz. 12:00, a w postępowaniu uzupełniającym – 08 sierpnia 2024 rgodz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
  1. do 19 lipca 2024 r. do godz. 12:00, a w postępowaniu uzupełniającym – 09 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00 – poinformowanie przez komisję rekrutacyjną Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o wolnych miejscach w szkole.

 

Goleniów, 07 lutego 2024 r.                                            dyr. Remigiusz Podstawczuk