Harmonogram rekrutacji 2023/2024

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Terminy składania dokumentów przez kandydatów do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie:

  1. od 9 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15:00, a w postępowaniu uzupełniającym – od 24 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). 
  1. od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 
  1. do 10 lipca 2023 r., a w postępowaniu uzupełniającym – do 28 lipca 2023 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
  2. do 17 lipca 2023 r. do godz. 12:00, a w postępowaniu uzupełniającym - do 2 sierpnia 2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 
  1. 17 lipca 2023 r. godz. 15.00, a w postępowaniu uzupełniającym – 3 sierpnia 2023 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  
  1. od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 10:00, a w postępowaniu uzupełniającym – od 3 sierpnia 2023 r. do 9 sierpnia 2023 r. do godz. 10:00  – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. 
  1. 21 lipca 2023 r. godz. 15:00, a w postępowaniu uzupełniającym – 9 sierpnia 2023 rgodz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
  1. do 24 lipca 2023 r. do godz. 15:00, a w postępowaniu uzupełniającym – 10 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00 – poinformowanie przez komisję rekrutacyjną Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o wolnych miejscach w szkole.

 

Goleniów, 21 lutego 2023 r.                                            dyr. Remigiusz Podstawczuk