Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej

Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

 

  1. 30 sierpnia 2018 r. (10:30 13:30) – plenarne posiedzenie rady pedagogicznej
  2. 18 września 2018 r. (14:00 – 17:00) – szkolenie rady pedagogicznej
  3. 25 października 2018 r. (14:45 – 16:30) – śródsemestralna analiza wyników nauczania i wychowania
  4. 23 stycznia 2019 r. (14:45 – 16:00) – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
  5. 12 lutego 2019 r. (14:45 – 16:00) – plenarne posiedzenie rady pedagogicznej
  6. 10 kwietnia 2019 r. (14:45 – 16:30) – śródsemestralna analiza wyników nauczania i wychowania
  7. 12 czerwca 2019 r. (14:45 – 16:00) - klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
  8. 29 sierpnia 2019 r. (10:30 13:30) – plenarne posiedzenie rady pedagogicznej