Dyrekcja

Dyżury dyrekcji w roku szkolnym 2019/2020
Poniedziałki – wicedyr. Piotr Cudziło (do 15:30)
Wtorki – wicedyr. Sylwia Gerwatowska (do 15:30)
Środy – dyr. Remigiusz Podstawczuk (do 15:30)
Czwartki – wicedyr. Anna Stańczak – Mańkowska (do 15:30)
Piątki (do 15:00) kolejno dyżury od 11 października: Piotr Cudziło, Sylwia Gerwatowska, Remigiusz Podstawczuk, Anna Stańczak - Mańkowska