Zmiana w WSO

Uchwałą Rady pedagogicznej z dnia 07.10.2019 r. w WSO Szkoły Podstawowej nr 8 w Goleniowie § 9 pkt 2 ppkt 4 opisu Kartkówki otrzymuje nowe brzmienie: "Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej – nie później niż w ciągu tygodnia od daty jej otrzymania. Natomiast uczeń, który uzyskał ocenę wyższą od niedostatecznej, może poprawić ocenę w ciągu takiego samego terminu. Nauczyciel bierze pod uwagę średnią ocen z kartkówki i jej poprawy".
Uchwała wchodzi w życie 01.11.2019 r.