Zebranie

7:30 - 8:00, sala 13 - udział dyrektora szkoły w zebraniu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej