Zebrania z rodzicami

Terminarz zebrań rodziców w roku szkolnym 2022/2023

  1. 12 i 15  września 2022 r.
  2. 24 i 27 października 2022 r.
  3. 5 i 8 grudnia 2022 r. (informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych)
  4. 20 marca 2023 r. (zebranie dla rodziców uczniów klas maturalnych - przewidywane oceny roczne)
  5. 27 i 30 marca 2023 r.
  6. 8 i 11 maja 2023 r. (informacja o przewidywanych ocenach rocznych)

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

KLASA

WYCHOWAWCA

GODZINA

SALA

IA SP

p. J. Owczarek

16:00

11

IB SP

p. E. Sobańska

17:00

15

IIA SP

p. B. Nawrocka

17:00

13

IVA SP

p. M. Osińska

16:00

23

IVB SP

p. K. Wojda

16:00

24

VA SP

p. M. Bielczuk

16:00

22

VIA SP

p. M. Ramiączek – Cenkier

16:00

25

VIB SP

p. H. Banaś

16:00

26

VIIB SP

p. E. Sobańska

16:00

15

VIIIC SP

p. A. Targosz

16:30

2

IA PLO

p. O. Swirog

16:00

5

 

 

CZWARTEK

KLASA

WYCHOWAWCA

GODZINA

SALA

 "0"

p. M. Rajewska

16:00

16

IIB SP

p. I. Kaczmarek

16:00

12

IIIA SP

p. A.Kamińska

16:00

14

VIIA SP

p. P. Cudziło

16:00

7

VIIIA SP

p. S. Gerwatowska

16:00

2

VIIIB SP

p. I. Jasielska

16:00

26

IB PLO

p. S. Gerwatowska

17:00

2

IIA PLO

p. M. Kulczyńska

16:00

6

IIIA PLO

p. M. Jurczak

16:00

5

IVA PLO

p. P. Cudziło

17:00

7

IVB PLO

p. K. Czech

16:00

4