Zebrania rodziców

Klasowe zebrania rodziców według stałego harmonogramu (informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych)