Wyjście do Zakątka i do kina

9:30 - 14:00 - mikołajkowe wyjście uczniów klas VI a i VI c do Zakątka i do kina (opiekunowie - wychowawcy)