Wyjście do oczyszczalni ścieków

8:00 - 11:00 - wyjście uczniów klasy IV a do oczyszczalni ścieków (opiekun - p. Joanna Cudziło)