Wyjazd do Szczecina

8:00 – 15:00, PKP – wyjazd uczniów klas II, III i IV a liceum do Szczecina (kierownik – p. Piotr Cudziło)