Wycieczka do Szczecina

9:00 - 15:00, PKP - wycieczka klasy VII b do Szczecina (opiekun - p. Aldona Pocętek - Drozd)