Wycieczka do Krępska

9:45 - 14:00, autokar - wycieczka uczniów klas pierwszych oraz wychowanków oddziału przedszkolnego do Krępska (kierownik - p. Ewa Danilewicz)