Współczesna polska pieśń (piosenka) patriotyczna.

Historia:
1.    "Bogurodzica" z przełomu XIII/XIV wieku, na przestrzeni wieków XIV/XVIII pełniła rolę hymnu państwowego Wielkiego Księstwa Litewskiego, dziś jest śpiewana jako pieśń patriotyczna.
2.    "Mazurek Dąbrowskiego" z 1797 r. (autor słów: Józef Wybicki), pieśń Legionów Polskich we Włoszech, od 1927 hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    "Warszawianka 1831 roku" (autor słów: francuski poeta Casimira François Delavigne), napisana pod wpływem wrażeń z powstania listopadowego, nawiązuje do Marsylianki)
4.    "Rota" z 1908 r. (autor słów: Maria Konopnicka), napisana po wpływem nasilenia się akcji germanizacji ludności polskiej.
5.    "Wszystko, co nasze, Polsce oddamy" z 1911 r. (autor słów: Ignacy Kozielewski), od 1918 r. hymn Związku Harcerstwa Polskiego

Współczesność:

1.    "Żeby Polska była Polską" z 1976 r. (autor i wykonawca: Jan Pietrzak), główna nagroda na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w roku 1981, piosenka uważana za wyraz poparcia  dla Solidarności oraz manifest przeciwko władzy komunistycznej.
2.    "Mury" z 1978 r. (autor i wykonawca: Jacek Kaczmarski), w latach 80. utwór stał się hymnem związkowców i zdobył ogromną popularność w polskim podziemiu antykomunistycznym. Piosenka śpiewana była często podczas strajków w stoczni, a refren został sygnałem dźwiękowym Radia "Solidarność")
3.    "Taki kraj" (autor i wykonawca: Jan Pietrzak)
4.    "Ojczyzna" (autor i wykonawca: Marek Grechuta)
5.    "Nie pytaj o Polskę" z 1988 r. (autor i wykonawca: Obywatel GC - Grzegorz Ciechowski, wcześniejszy lider zespołu Republika), utwór kojarzony jest z silną manifestacją tożsamości narodowej. Autor opisuje Polaków, jako ludzi zmęczonych, znudzonych życiem i własną pracą. Brakuje im radości oraz nadziei na przyszłość. Nie mają oni okazji do zabawy w kraju, gdzie coraz bardziej szerzy się bieda, bezrobocie, alkoholizm, przestępczość i inne patologie. Pomimo tych wszystkich problemów autor stara się znaleźć jakieś pozytywy.
6.    "Bagnet na broń" (autor słów: Władysław Broniewski, wykonawca: zespół Forteca)
7.    "Dywizjon 303" z 2010 r. (autor i wykonawca: Kuba Sienkiewicz lider Elektrycznych gitar)
8.    "Przepraszam Cię Polsko" z 2010 r. (autor i wykonawca: Sztywny Pal Azji)

Materiał zgromadził: Remigiusz Podstawczuk