Wiara we własne siły

30 listopada świetliczaki wysłuchały bajkę "Do odważnych świat należy". Niskie poczucie wartości jest często spotykaną cechą u dzieci.

Nie zawsze dorośli to zauważają, tłumacząc opór, a wręcz bunt dziecka jego trudnym charakterem. Ono po prostu boi się krytyki, boi się otwarcia przed innymi. Wtedy potrzebny jest dziecku niewielki  sukces i dlatego świetliczaki stworzyły swoje koło mocnych i słabych stron, miały okazję opowiedzieć, w czym czują się dobrze, a czego nie lubią. Chodzi o to, żeby dzieci miały poczucie, że coś potrafią, lubią  i robią  dobrze. Dzieci dowiedziały się, że nie ma ludzi, którzy są we wszystkim dobrzy i każdy człowiek ma prawo do błędu. Zajęcia poprowadziła pani Beata Noworolska, której dziękujemy za inicjatywę.