Uwaga - zmiana planu lekcji!

Informujemy, że z uwagi na ukończenie szkoły w dniu 29 kwietnia (piątek) przez Licealistów klas trzecich (uczących się w kontynuacji po gimnazjum) oraz powiązaniu zatrudnienia nauczycieli liceum oraz szkoły podstawowej - od 4 maja 2022 r. zostanie zmieniony tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych.

Nowy plan zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły. Jednocześnie prosimy o śledzenie po majówce zastępstw doraźnych z uwagi na rozpoczynający się wielodniowy egzamin maturalny.

  Dodatkowo przypominamy, że dni 4 - 6 maja 2022 r. (śr.- piąt.) dla uczniów młodszych klas licealnych są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową tym uczniom, których rodzice zgłoszą taką potrzebę na piśmie do 29 kwietnia w sekretariacie szkoły;)