Upływ terminu

15:00 - upływ terminu składania przez ósmoklasistów wniosków o przyjęcie do naszego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie. Wzór wniosku w zakładce REKRUTACJA.