Turniej o wodzie

Dnia 11 kwietnia 2018 roku uczniowie klas VII SP uczestniczyli w eliminacjach szkolnych konkursu wiedzy o wodzie.
Do turnieju międzyszkolnego zakwalifikowali się:
Kacper Pędziwiatr klasa VII b
Hanna Biliniewicz klasa VII a
Zakres konkursu, który odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. (9:30 – 12:30) w Goleniowskim Domu Kultury, będzie obejmował wiedzę z przedmiotów: geografia, biologia, fizyka i chemia dotyczącą oczywiście wody, Międzynarodowej Dekady WODA dla ŻYCIA oraz zasad racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wody oraz kalambury o tematyce wody.