Szkolna wycieczka do Włoch

6:30 zbiórka, 7:00 wyjazd autokarem do Włoch. Powrót 19 maja ok. 18:00 (kierownik - p. Anna Stańczak - Mańkowska, opiekunowie: p. Kamila Czech i p. Maciej Wójcik)