Szkolenie rady pedagogicznej

Szkolenie rady pedagogicznej: 13:00 – 16:15, sala 2

JAK STWORZYĆ WARUNKI DO ROZWOJU I WSPÓŁPRACY W ZRÓŻNICOWANEJ KULTUROWO I NARODOWO KLASIE?

 

Interkulturowość i wielokulturowość – czym są i czym się różnią? Obserwowane zagrożenia i wyzwania z perspektywy szkoły i klasy, oraz rozwoju indywidualnego. Co robią ludzie w nowych środowiskach? – modele akulturacji. Jak pracować w środowisku otwartym i różnym kulturowo? Uczeń emigrant a uczeń reemigrant – co ich łączy a co jest różne? – analiza sytuacji psychologicznej, społecznej i prawnej z perspektywy nauczyciela. Co jest ważne? – dobre praktyki i rozwiązania pracy z uczniami opracowane na podstawie działań szkół międzynarodowych i międzykulturowych w Polsce i za granicą.

Osoba szkoląca: p.  Marzanna Farnicka z Salonu Edukacyjnego "empiria"