Szkolenie

9:00 - 11:30 - udział dyrektora szkoły w szkoleniu w sprawie procedur obowiązujących na egzaminie maturalnym