Szkolenie

18:00 - 20:00 - udział nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w szkoleniu z zakresu wdrożenia metody Marii Montessori