Świadectwa maturalne

Od 12:00 w sekretariacie szkoły - wydanie świadectw maturalnych