Spotkanie zespołu kierowniczego

7:30 - 7:55, gabinet dyrektora - spotkanie zespołu kierowniczego celem omówienia bieżących spraw szkoły