Rywalizacja o puchar dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły ogłasza konkurs pn. "Najlepszy matematyk edukacji wczesnoszkolnej", który odbędzie się 18 marca 2024 r. o godz. 13:00 w sali 12. Mogą przystąpić do niego uczniowie, którzy zgłoszą taką chęć u wychowawców do 11 marca, a to z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby materiałów konkursowych oraz sal.

Poziom trudności będzie zbliżony do zadań publikowanych przez Polskie Towarzystwo Matematyczne współorganizujące Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny.