Rekrutacja do liceum

Na dzień 12 sierpnia 2019 r. nabór do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie przedstawia się następująco:

Klasa I a po szkole podstawowej (biol.-chem. / mat./inf.) z językiem angielskim i niemieckim – 14 uczniów (wychowawca – p. Piotr Cudziło)

Klasa I b po szkole podstawowej (językowa z językiem angielskim i hiszpańskim – 15 uczniów (wychowawca – p. Kamila Czech)

Klasa I c po gimnazjum (językowa z językiem angielskim, hiszpańskim i włoskim) – 20 uczniów (wychowawca – p. Olga Swirog)

Klasa I d po gimnazjum (językowa z językiem angielskim, hiszpańskim i włoskim) – 18 uczniów (wychowawca – p. Beata Kulka)

W klasach I b i I d są jeszcze wolne miejsca.

Szkoła zapewnia jednozmianowy system pracy - wszystkie lekcje są zaplanowane od godziny 8:00.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem 91 407 10 75.