Ratownik medyczny w szkole

15 października w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klasy 2 i 3a z ratownikiem medycznym - panią Agnieszka Neryng. Miało ono na celu kształtowanie już od lat najmłodszych właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Na początku dzieci utrwaliły numery alarmowe. Następnie pani Agnieszka przedstawiła sposoby udzielania pierwszej pomocy. Każdy mógł samodzielnie wykonać fantomowi  masaż serca. Dalej przedstawiono zasady postępowania przy skaleczeniach, złamaniach i poparzeniach. Dzieci chętnie uczestniczyły w ćwiczeniach. Na koniec zajęć rozdane zostały dyplomy i kolorowanki. Spotkanie było doskonałą okazją do poznania odpowiedzialnej pracy ratownika medycznego, jak również zachęceniem do pomocy potrzebującym.