Rada pedagogiczna

14:00 – 15:00, sala 2 – śródsemestralna analiza wyników nauczania i wychowania