Rada pedagogiczna

14:45 - 15:30, sala 2 - klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej