Rada pedagogiczna

14:00 - 15:00 (Microsoft Teams) - zdalne szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej dotyczące procedur obowiązujących podczas egzaminu ósmoklasisty (prowadząca - p. Sylwia Gerwatowska)