Rada pedagogiczna

14:45 - 15:30, sala 1 - nadzwyczajne posiedzenie rady pedagogicznej (obecność obowiązkowa)